top of page

AVG-verklaring

Een nieuw gegeven is dit jaar, dat de Algemene Verordening  Persoonsgegevens (AVG) haar intrede heeft gedaan. Wat wij daarmee doen staat rechts in onze AVG-verklaring. Deze staat hier rechts als PDF-document.                       >>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Die verordening betekent voor u, dat u de vereniging moet toestaan de aangegeven gegevens op te slaan. De vereniging op haar beurt stelt uw gegevens niet zonder uw instemming aan derden ter beschikking. U treft hier rechts een PDF-document aan met een door u te ondertekenen verklaring.

                                            >>>>>>>>>>>>>>>>

 

Met deze verklaring geeft u te kennen geeft  dat de club alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verenigingsactiviteiten b.v. het maken en publiceren van foto’s mag verrichten. Met name wat de foto’s betreft kunt u echter van tevoren mededelen dat u dat niet wilt.

bottom of page