top of page
KoepelGepens.jpg

Nu één nationale koepel voor gepensioneerden  
 
Nederland kent sinds begin van dit jaar één nationale organisatie voor gepensioneerden. De naam van nieuwe organisatie is ‘Koepel Gepensioneerden’. De organisatie is ontstaan door de fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  
 
De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).
 
Breder dan inkomensbelangen De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.
 
De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.  
 
Bestuur De Koepel Gepensioneerden kent bij aanvang een duovoorzitterschap, dat vervuld wordt door Joep Schouten (oud-voorzitter KNVG) en Jaap van der Spek (oud-voorzitter NVOG). Het bestuur bestaat verder uit secretaris Dick van der Windt en penningmeester Dick Bode (beiden ex KNVG), vicevoorzitter Peter Sibinga (ex NVOG), Noud van Vught namens KBO-Brabant en Erik Triemstra namens de FASv. Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd aan de Churchilllaan 11 in Utrecht.  T: 030 – 2846080; E: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl;  www.koepelgepensioneerden.nl  

 

bottom of page