top of page

Aanmeldformulier indien u lid wilt worden

De contributie bedraagt €25,- Het verenigingsjaar is van januari t/m december. Wordt u dus tijdens de looptijd van het jaar lid dan betaalt u uiteraard naar rato. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen bedraagt de contributie voor het 2e lid € 20. Dus samen is het dan € 45,-, Wanneer u het lidmaatschap voor 1 december betaald heeft, ontvangt u het pasje vóór het nieuwe jaar. Indien u wilt opzeggen, dient dat eveneens voor 1 december te gebeuren.

Regiobank. Rek. nr.   NL68 RBRB 0929 2882 97 tnv  Seniorenvereniging Westerkwartier.

<< Klik op het logo DOCX links. Er opent dan een Microsoft Word document. Graag dit formulier invullen en opsturen, per post of per email, naar ons secretariaat.

<< Hebt u geen Microsoft Word, dan kunt u door op logo PDF links te drukken een aanmeldformulier downloaden, zelf even afdrukken en invullen. Graag per post opsturen aan ons secretariaat

bottom of page