top of page

Bijeenkomsten

 

Gewoonlijk vindt er op de vierde dinsdagmiddag van de maand een ledenbijeenkomst van 14.00 uur tot 16.30 uur plaats. Behalve in de maanden mei (gezamenlijk reisje), juni, juli en augustus.

U wordt van harte uitgenodigd om eens te komen kijken!

Locatie: de Gasthorn, de Gast 58 in Zuidhorn. Telefoonnummer: 0594-540400.

 

Tijdens de bijeenkomsten vindt er eerst een kort huishoudelijk deel plaats, hierna vinden zowel informatieve programmaonderdelen plaats die van belang kunnen zijn voor senioren als luchtige programma’s.

Daarnaast worden er naar aanleiding van een gehouden enquête onder de leden tussendoor extra activiteiten georganiseerd. Zoals: culturele uitstapjes, wandelingen, scholing, gezamenlijk eten of koken enz. Contactpersoon, namens het bestuur, is Froukje Boersma-van Dijk.

bottom of page