top of page

Lid worden

Wilt u lid worden, dan kunt u dit doen door het aanmeldformulier in te vullen. (downloaden, klik op blauwe pijl)

U kunt ook bellen met onze secretaris Wytze de Boer, telefoonnummer 0594-503806

De contributie bedraagt €25,- Het verenigingsjaar is van januari t/m december. Wordt u dus tijdens de looptijd van het jaar lid dan betaalt u uiteraard naar rato. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen bedraagt de contributie voor het 2e lid € 20. Wanneer u het lidmaatschap voor 1 december betaald heeft, ontvangt u het pasje vóór het nieuwe jaar.

Indien u wilt opzeggen dan dient dat eveneens voor 1 december te gebeuren.

Regiobank. Reknr:   NL68 RBRB 0929 2882 97   ten name van   SeniorenVereniging WesterKwartier.

 

bottom of page