top of page

Activiteiten

Kijk op de agendapagina Klik hier

10.JPG

Accordeonorkest

"Lucht Genoeg" 

olv Giny Schipper heeft op 26 april voor ons gespeeld in de Gasthorn.

Het was hun eerste optreden na de coronaperiode van twee jaar, met een mix van klassiek en moderne muziek.

9.JPG

Collectiviteits-kortingen op de zorgverzekeringen 2023

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv heeft ook voor het jaar 2023 premiekorting geregeld bij verschillende zorgverzekeraars. De leden van een seniorenvereniging kunnen een verzekering afsluiten met deze korting, als die seniorenvereniging is aangesloten bij de FASv. Per 1 januari 2023 is de korting op de basisverzekering beëindigd. Korting op aanvullende verzekeringen blijven dan nog wel mogelijk. Het eigen risico blijft ook in 2022 € 385,-. Voor meer informatie klik hier.                       

SAMEN OUDER WORDEN

WAAROM EEN SENIORENVERENIGING

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

Wij zijn aangesloten bij de FASV (Federatie Algemene SeniorenVerenigingen):  fasv.nl

en bij de Koepel gepensioneerden koepelgepensioneerden.nl

KoepelGepens.jpg

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

LTAV8819.JPG

Nieuwjaarsbijeenkomst

In de Gasthorn vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Thomasvaer en Pieternel belichtten op rijm de activiteiten vanaf 2020. De volledige tekst staat hier. Verder was er een quiz en er werden gedichten voorgedragen.

Klik hier voor meer foto's en filmpjes.

KOXI2082.JPG

Analiisa en Riek verzorgden de quiz.

WhatsApp Image 2020-12-03 at 13.23.52.jp
hoor1.jpg

Blijf bewegen

De sponsor van de SVWK , fysio Healthcentre Zuidhorn, denkt mee en heeft op haar website oefeningen geplaatst opdat u thuis toch aan uw conditie kunt blijven werken. Want een goede conditie bevordert de gezondheid! Doet u ook mee?https://healthcentrezuidhorn.nl/thuis-fitness

Uw webmasters hard
aan het werk

logo-health-centre.jpg

​​Bel ons:

06-51144052

Vind ons: 

Wij zijn er voor het gehele Westerkwartier;  het 

ZuidWestelijke deel van de provincie Groningen.

Webontwerp:

© 2020 Boersma/de Wildt SVWK,

met ondersteuning van  Wix.com

Gewijzigd:   7 - 2 - 2023

bottom of page