Activiteiten

Wij mogen op dit moment (jan 2022) nog steeds niet samenkomen.

Indien er positieve ontwikkelingen zijn krijgt u bericht

IMG_1713.JPG

1e Lustrum 2016-2021

Op dinsdagmiddag 28 september was het erg druk voor leden, commissie, bestuur en beheerder in het CCZ. Voor de eerste keer bleken we de coronacheck uit te moeten voeren, iets wat uitstekend verliep dankzij de inzet van voorzitter en penningmeester. Op de tafels kwamen kersenbonbons en in de eerste pauze, kregen alle aanwezigen, lekker gebak met daarop het logo van de SVWK. We vierden zo ons eerste lustrum en later bij het drankje verzorgden Annaliisa en Riek een heerlijk zelfgemaakt huzarenslaatje voor alle leden en beheerder.

Fia Bolhuis en Froukje Boersma hielden een presentatie over het Van Starkenborgh kanaal met mooie plaatjes, een paar filmpjes en heel veel informatie. Helaas was het erg licht in de zaal en we hebben nu aan het CCZ om een sterkere beamer gevraagd voor de komende presentatie, opdat men ook achter in de zaal de beelden hopelijk goed kan zien.

Tijdens de pauzes werd al het lekkers uitgedeeld en onderwijl de lootjes verkocht voor de tombola t.b.v. de “lief en leed” pot. Het bracht uiteindelijk 133 euro, heel veel mooie prijzen en veel vermaak op! Voor meer foto’s klik hier

 

1/7

SAMEN OUDER WORDEN

lichtjes5.jpg

Kerstlichtjes

december 2021

De activiteitencommissie had voor ieder lid een kerstattentie gemaakt. Het bestuur en de commissieleden brachten deze bij de leden thuis.

De leden waren hier erg blij mee.

WAAROM EEN SENIORENVERENIGING

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

Wij zijn aangesloten bij de FASV (Federatie Algemene SeniorenVerenigingen):  fasv.nl

en bij de Koepel gepensioneerden koepelgepensioneerden.nl

KoepelGepens.jpg

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

Voor meer foto’s klik hier

IMG_1659.JPG

Excursie Havezathe Roden

Op 22 september bracht een groep leden een bezoek aan de Havezathe in Roden. Na een uitgebreide uitleg over de historie kregen we een rondleiding door het gebouw. De laatste bewoonster(mevr. Reina Kymmell) woont nog steeds in Roden.

In café  “Onder de Linden” kregen wij koffie met een keuze uit gebak. Het was een leerzame en gezellige middag met prachtig weer. Voor meer foto’s klik hier

WhatsApp Image 2020-12-03 at 13.23.52.jp
hoor1.jpg
regiobank.jpg

Blijf bewegen

De sponsor van de SVWK , fysio Healthcentre Zuidhorn, denkt mee en heeft op haar website oefeningen geplaatst opdat u thuis toch aan uw conditie kunt blijven werken. Want een goede conditie bevordert de gezondheid! Doet u ook mee?https://healthcentrezuidhorn.nl/thuis-fitness

Uw webmasters hard
aan het werk

logo-health-centre.jpg

​​Bel ons:

06-51144052

Vind ons: 

Wij zijn er voor het gehele Westerkwartier;  het 

ZuidWestelijke deel van de provincie Groningen.

Webontwerp:

© 2020 Boersma/de Wildt SVWK,

met ondersteuning van  Wix.com

Gewijzigd: 10 - 1 - 2021