Webontwerp:

© 2016 Boersma/de Wildt SVWK,

met ondersteuning van  Wix.com

​​Bel ons:

06-51144052

Vind ons: 

Wij zijn er voor het Westerkwartier;  het gehele

ZuidWestelijke deel van de provincie Groningen.

Gewijzigd: 1 oktober 2019

Eerdere

bijeenkomsten

26 september 2019 

Eric Hulsegge.

Eric is journalist bij RTV-Noord. Hij had prachtige verhalen over zijn werk en privéleven.

Hoorcentrum

Westerkwartier

 

Wilgis Schoffelmeijer vertelde over haar bedrijf en werk als hoorspecialist en de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied

Klik hier voor alle foto's

 

 

13 juni 2019 

Fûgelhelling Ureterp

 

 

 

We vertrokken vanaf de Gasthorn naar de Fûgelhelling in Ureterp waar dieren opgevangen worden. Er worden daar, naast vogels, ook andere zoogdieren opgevangen. Het was een interessante middag.

Klik hier voor foto's.

 

.

1/8

SAMEN OUDER WORDEN

Waarom een seniorenvereniging

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

Nieuwe seizoen 2019-2020

Op dinsdag 24 september starten wij het nieuwe seizoen met Eric Hulsegge, journalist bij RTV Noord. Hij komt vertellen over zijn humoristische colums. De middag begint om 14.00 uur.

Kijk bij de agenda voor het jaarprogramma.

U bent van harte welkom.

Fusie NVOG en KNVG 

(Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden)

 De NVOG(waar wij toe behoren) wil gaan fuseren met de KNVG. Er ontstaat zo een organisatie van meer dan 300.000 personen.

De voordelen daarvan zijn dat de wij voor de minister en andere partijen een belangrijke gesprekspartner zijn, wanneer het gaat over de AOW en pensioenen. Ook kunnen wij zo meer kortingen bij bedrijven bedingen. Op 11 september wordt daar over besloten.  Wij houden u op de hoogte.