Komende bijeenkomsten
Het bestuur heeft besloten om voorlopig onze activiteiten niet in de Gasthorn maar in het Cultureel Centrum aan de Jellemaweg in Zuidhorn te houden. Op 3 november a.s. is onze eerstvolgende bijeenkomst!

1/8

Heel Westerkwartier belt

Het wordt op dit moment afgeraden op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen. Bellen kan altijd.

Wilt u graag een praatje maken met iemand of bent u bereid een praatje te maken met iemand die belt?

Via onderstaande link komt u bij een formulier om uw wensen kenbaar te maken:

https://docs.google.com/forms/d/1zi0vim6wS0WB0wPrMWGRHkpGPVD8Jg_ssQhDovNbkH0/edit?usp=sharing

 

Blijf bewegen

De sponsor van de SVWK , fysio Healthcentre Zuidhorn, denkt mee en heeft op haar website oefeningen geplaatst opdat u thuis toch aan uw conditie kunt blijven werken. Want een goede conditie bevordert de gezondheid! Doet u ook mee?https://healthcentrezuidhorn.nl/thuis-fitness

KoepelGepens.jpg

Op 1 januari 2020 is er een fusie tot stand gekomen tussen de KNGV en NVOG (waar wij bij aangesloten zijn).De Koepel Gepensioneerden is nu de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 leden en indirect    3 miljoen gepensioneerden. Meer dan 150 organisaties zijn daarbij aangesloten.

Deze organisatie houdt zich bezig met pensioenen en AOW, wonen, zorg, welzijn en andere onderwerpen die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Daarbij zit zij aan tafel bij besprekingen met de minister, staatssecretaris, pensioenfondsen, werkgevers en werknemers.

WAAROM EEN SENIORENVERENIGING

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

Wij zijn aangesloten bij de FASV (Federatie Algemene SeniorenVerenigingen):  fasv.nl

en bij de Koepel gepensioneerden koepelgepensioneerden.nl

SAMEN OUDER WORDEN

En dan dit nog

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Senioren en veiligheid

Het Ministerie van Justitie en veiligheid heeft een campagne “Senioren en Veiligheid” gestart, die begin september 2020 is begonnen. Regelmatig worden senioren slachtoffer van internetfraude. In artikelen en filmpjes op onderstaande sites wordt uitgelegd hoe dat werkt en wat u daar tegen kunt doen.

Kijk ook op:

senioren en veiligheid

Fasv.  senioren-en-veiligheid

 

Tulpenactie

Op 7 april heeft ieder lid een bos tulpen gekregen ter opvrolijking. Dit vanwege de corona-perikelen. Foto's van de voorbereiding staan op de

fotopagina 2020.

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

Nieuwsbrieven   

We brengen regelmatig nieuwsbrieven uit. Die kunt u allemaal op deze pagina

vinden.

Het bestuur krijgt ook regelmatig nieuwsbrieven van diverse organisaties, die ook voor u als lid belangrijk kunnen zijn.  Wanneer u op de nieuwsbrief klikt krijgt u de tekst van de betreffende nieuwsbrief te zien.

Het nieuws van de FASV kunt u hier vinden.

Het nieuws van de Koepel van Gepensioneerden staat hier.

Webontwerp:

© 2016 Boersma/de Wildt SVWK,

met ondersteuning van  Wix.com

​​Bel ons:

06-51144052

Vind ons: 

Wij zijn er voor het Westerkwartier;  het gehele

ZuidWestelijke deel van de provincie Groningen.

Gewijzigd: 21-10--2020