Komende bijeenkomsten
Het bestuur heeft besloten om voorlopig onze activiteiten niet in de Gasthorn maar in het Cultureel Centrum aan de Jellemaweg in Zuidhorn te houden. Helaas zijn, vanwege Corona, al onze geplande bijeenkomsten voorlopig opgeschort. Misschien dat we na de zomer weer bijeen kunnen komen.

Paas attenties

Op 22 en 23 maart hebben alle leden een fijne Paas-attentie ontvangen. Een Hyacint, zelfgebakken koekjes, paaseitjes, samen gepakt in een zakje. Alles gebakken en samen-gevoegd door onze onvolprezen activiteiten-commissie!   Hier foto's 

WhatsApp Image 2021-04-07 at 12.39.02.jp

Alzheimer Café Westerkwartier

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie, en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening.

Het Alzheimercafé wordt buiten de corona tijd maandelijks georganiseerd en vindt plaats in De Schutse maar ook in Zuidhorn, Marum en Grootegast worden regelmatig Alzheimercafés georganiseerd.

De aankondigingen vinden plaats in de h.a.h. bladen maar we kunnen u ook per mail informeren.

Meer informatie klik hier

Jaarvergadering

Beste leden,

Een jaar is voorbij, waarin we moesten ervaren dat het leven niet naar onze menselijke pijpen danst. Toch is onze activiteiten-commissie er in geslaagd op de weinige momenten dat het mocht en kon bijeenkomsten te organi-seren.

De eerste nog in de verwachting dat we ons weer, als gewoonlijk, mochten verheugen op de onderwerpen die de commissie telkens weer met verve uit haar schier onuitputtelijke hoge hoed wist te toveren.

Tot de natuur ons confron-teerde met onze overmoed. Dit toont maar weer eens het tekort schieten van het menselijk denkvermogen aan.

Voorlopig is er geen mogelijkheid een jaarverga-dering te houden. U heeft de stukken gekregen en kunt er op reageren. Schriftelijk, per e mail of per telefoon. U kunt de jaar-verslagen ook nalezen wanneer u hier klikt.

Het bestuur wenst u en de uwen een blijvende goede gezondheid en blijft zich met de activiteiten-commissie beijveren u van dienst te zijn.

 

W. Alberda van Ekestein.

1/7

SAMEN OUDER WORDEN

WAAROM EEN SENIORENVERENIGING

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

Wij zijn aangesloten bij de FASV (Federatie Algemene SeniorenVerenigingen):  fasv.nl

en bij de Koepel gepensioneerden koepelgepensioneerden.nl

KoepelGepens.jpg

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

hoor1.jpg
regiobank.jpg

Blijf bewegen

De sponsor van de SVWK , fysio Healthcentre Zuidhorn, denkt mee en heeft op haar website oefeningen geplaatst opdat u thuis toch aan uw conditie kunt blijven werken. Want een goede conditie bevordert de gezondheid! Doet u ook mee?https://healthcentrezuidhorn.nl/thuis-fitness

logo-health-centre.jpg
WhatsApp Image 2020-12-03 at 13.23.52.jp

Uw webmasters hard aan het werk

En dan dit nog

Zorgverzekering 2021

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv heeft ook voor het jaar 2021 premiekorting geregeld bij verschillende zorgverzekeraars. U kunt dus een verzekering afsluiten met deze korting. Houdt u er wel rekening mee dat de collectiviteitskortingen op de basispremie ook in 2021 wettelijk tot 5% worden gemaximeerd. Per 1 januari 2023 zal de korting op de basisverzekering - volgens berichten van het ministerie van VWS - heel waarschijnlijk worden beëindigd. Korting op aanvullende verzekeringen blijven dan nog wel mogelijk. Het eigen risico blijft ook in 2021 € 385,-.

Voor meer informatie klik hier

Senioren en veiligheid

Het Ministerie van Justitie en veiligheid heeft een campagne “Senioren en Veiligheid” gestart, die begin september 2020 is begonnen. Regelmatig worden senioren slachtoffer van internetfraude.

Kijk ook op:

senioren en veiligheid

Fasv.  senioren-en-veiligheid

 

Op 29 september was er een bijeenkomst in het Cultureel Centrum in Zuidhorn. Theo de Wildt vertelde over het herkennen van internetfraude. Diverse ouderen worden het slachtoffer van oplichting. Daarna vertelde Froukje en Fia over chocolade. Waar het vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Wij mochten ook proeven. In de pauze werden er cupcakes uitgedeeld en namen velen advocaat met slagroom. Daarna nog hartige hapjes, gemaakt door Annaliisa. Wij konden terugzien op een geslaagde middag.Kijk foto's

 

Op 3 november kwam Klaas de Vries van het Noordelijk  Administratiekantoor Zuidhorn ons iets vertellen over belastingen en pensioenen. Wanneer u niets in hoeft te vullen kan het toch verstandig zijn dit te laten controleren. Wellicht dat u toch nog geld terug krijgt.

Marijke Akerboom van Kwekerij Minabel uit Boerakker kwam vertellen over tuinonderhoud en inrichting. Enthousiast legde zij uit hoe je een vogel- en insectenvriendelijke tuin kan maken met eenvoudige middelen.      Bekijk de foto's

Nieuwsbrieven   

We brengen regelmatig nieuwsbrieven uit. Die kunt u allemaal op deze pagina

vinden.

Het bestuur krijgt ook regelmatig nieuwsbrieven van diverse organisaties, die ook voor u als lid belangrijk kunnen zijn. 

Het nieuws van de FASV kunt u hier vinden.

Het nieuws van de Koepel van Gepensioneerden staat hier.