Webontwerp:

© 2016 Boersma/de Wildt SVWK,

met ondersteuning van  Wix.com

​​Bel ons:

06-51144052

Vind ons: 

Wij zijn er voor het Westerkwartier;  het gehele

ZuidWestelijke deel van de provincie Groningen.

Gewijzigd: 14-

Eerdere

bijeenkomsten

17 december 2019 

Kerstmiddag

Op 17 december was er een gezellige Kerstmiddag. Piet en Jaap verzorgden de muziek. Er waren liedjes van Ede Staal die uit volle borst meegezongen werden. Zij hadden een mooi boekje gemaakt met alle teksten. Daarna werden er Kerstliederen gezongen.

29 oktober 

Brommer met bami

 

Jan Boonstra gaf een voordracht over één van zijn reizen.

Deze keer over Java en Sumatra

1/8

SAMEN OUDER WORDEN

Waarom een seniorenvereniging

De SVWK wil op een breed vlak de belangen van de senioren in het Westerkwartier behartigen. Van vele kanten wordt op het geld voor senioren beknibbeld. Daarmee dreigt het gevaar van sociaal-maatschappelijke uitsluiting. Dat willen we voorkomen door op deze gebieden voor de ouderen op te komen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben deel te nemen aan activiteiten die in het dagelijkse leven van belang kunnen zijn.

We doen dit bijvoorbeeld door ledenbijeenkomsten te organiseren die voorlichting en ontspanning  bieden. We hebben vrijwilligers die door de leden gekozen activiteiten met die leden gaan uitvoeren.

Passende zorg en woonmogelijkheden verdienen de nodige aandacht. Om de gezondheid te bevorderen moeten de senioren bijv.  in staat gesteld worden aan sportactiviteiten deel te nemen. Sociale contacten zijn in dit verband ook echt belangrijk.

Kortom: Voor de leden en het bestuur is er voldoende werk aan de winkel.

De vereniging is opgericht op 1 januari 2016. Ons werkgebied is de gemeente Westerkwartier van de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit zes mensen. We houden bijeenkomsten, organiseren activiteiten en staan voor belangenbehartiging van senioren.

 

Wilt u weten wat het lidmaatschap kost en wilt u lid worden? Voor informatie en het aanmeldingsformulier, klik op de volgende link 

"LID WORDEN".

U kunt ook bellen met onze secretaris Wietze de Boer, telefoonnummer

0594-503806

KoepelGepens.jpg

​​

Op 1 januari 2020 is er een fusie tot stand gekomen tussen de KNGV en NVOG (waar wij bij aangesloten zijn).

De Koepel Gepensioneerden is nu de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 leden en indirect    3 miljoen gepensioneerden. Meer dan 150 organisaties zijn daarbij aangesloten.

Deze organisatie houdt zich bezig met pensioenen en AOW, wonen, zorg, welzijn en andere onderwerpen die voor gepensioneerden belangrijk zijn. Daarbij zit zij aan tafel bij besprekingen met de minister, staatssecretaris, pensioenfondsen, werkgevers en werknemers.

Activiteiten

Op 28 januari is er weer een gezellige middag in de Gasthorn. Er is de Nieuwjaarsbijeenkomst en een tombola ten bate van de lief en leedpot. Hapjes worden verzorgd door Margriet.

 

Op 25 februari vindt de ledenvergadering plaats. Wij hopen dat de burgemeester langs komt.                         Ook wordt er door de activiteitencommissie hard nagedacht over het reisje in mei.